Herman van Eijk

Erik Kort

Primus Inter Pares 2015

Henk Plaatje

PIP 2015

 

Behalve wedstrijdzeiler en zeilwedstrijdfotograaf ben ik ook een door het Koninklijk Watersportverbond erkende wedstrijdleider.

Bij wedstrijdleiding richt ik me op ambulant pionierswerk. Plasjes waar weinig of geen infrastructuur aanwezig is, lenen zich vaak toch heel goed voor zeilwedstrijden. Het vergt veel meer van een wedstrijdleiding om daar goed te functioneren dan met een goed ingespeeld team op het IJsselmeer. Daarnaast ben ik actief binnen mijn eigen vereniging.

Zie ook mijn speciale website voor zeilfotografie.

Met iets minder pretenties maak ik ook wel eens een filmpje.

  

Klassenevenement Sharpies Reeuwijk op 13 en 14 juli 2019

Kortheidshalve verwijs ik even naar een digitale link.

 

Open Vlaams kampioenschappen O-jol op 18 en 19 mei 2019.

Inmiddels de derde keer dat ik leiding mag geven aan deze serieuze kermiskoers. Het is een kermiskoers omdat het Belgische Zilvermeer, net als de Zevenhuizen Plas, maar matig geschikt is voor wedstrijdzeilers. Serieus is het wel. Er komen meer dan 30 zeilers op af en er is een heuse kampioenswimpel aan verbonden. 

Dit jaar hadden we wat pech met de windrichting. De wind stond dwars op de plas. Er moest in groepen worden gesplitst, wat bij de uitslagenverwerking wat moeilijkheden opleverde. Je merkt ook dat je eigenlijk ogen en handen tekort komt. Alleen zeer ervaren zeilers (zoals ik) weten zich uit zo een situatie te redden. Het sociale aspect is heel belangrijk bij dit evenement. 

 

Culisail

De Culisail is een heel bijzondere regatta op de Zevenhuizerplas nabij Nieuwerkerk aan de IJssel. Gewoonlijk wordt de Culinesse gehouden als de (enige) zeilwedstrijden van het jaar op deze zandput plaatsvinden. Vandaar de naam.

Vier jaar geleden ben ik als wedstrijdleider begonnen met pionieren op deze plas. Door alles goed in het draaiboek te verankeren, ontwikkelen de wedstrijden zich naar een professioneler niveau. Het ankeren op een 40 meter diepe plas blijft een lastige klusje. De Hollandse plassen en Friese meren waar de 16m2 groot is geworden, zijn meestal niet dieper dan 4 meter. De sfeer tijdens dit weekeinde is onovertroffen, niet in de laatste plaats door de bijdrage van de firma Ladage uit Rotterdam. Volgend jaar is er een lustrum te vieren. Het is een goed vooruitzicht om het deelnemersaantal, tegen de nationale tendens in,  vijf maal achtereen te zien stijgen.   

 

Goudse Zeilweek

Het zit er weer op, de wedstrijdleiding over de 77-ste Goudse Zeilweek. Het mooie van de GZW is dat er een uitgewerkt draaiboek klaar ligt met meer dan 75 jaar gecondenseerde ervaring. Er zijn voldoende handjes op het water, op het startschip, in de rescues en bij de uitslagenverwerking, om het leven van een wedstrijdleider comfortabel te maken. Veel dingen gebeuren gewoon zonder dat ik er om vraag of hoef te controleren. De comitéleden zijn in de regel blij met mijn rust, overzicht en ervaring. De wedstrijdzeilers complimenteerden me voor de juistheid van de genomen beslissingen. Wie zei er dat leiding geven vooral lijden is? Onzin! Met de juiste mensen om je heen is leiding geven een waar genoegen. Hoe krijg je de juiste mensen om je heen? Precies! Door ze te waarderen, door te luisteren en door ze te helpen. Het loopt daar eigenlijk vanzelf.  

Volgende week met 25 O-jollen naar het Zilvermeer in België. Dat is in alles het tegengestelde van de GZW. Alles moet worden ingevlogen en geïmproviseerd. Dat ligt me wel. Je kunt dat eigenlijk alleen maar doen als je de taal van de zeilers verstaat en begrijpt. Helaas is dat iets waar het Watersportverbond in zijn opleidingen weinig aandacht voor heeft. Die zien graag dat je zo weinig mogelijk fouten maakt en de regeltjes zo goed mogelijk opvolgt. Zo'n manager ben ik niet.