Wilt u béter vergaderen?

Samen brengen we ideeën in praktijk.

 

Wat zijn vergaderingen?

Vergaderingen zijn bijeenkomsten waar mensen informatie en gedachten uitwisselen, besluiten nemen en huiswerk verdelen.

Ze hebben vele verschijningsvormen.

Vergaderingen hebben mij veel geleerd over de besproken onderwerpen en hoe mensen wel of niet met elkaar samenwerken.

Ik heb geleerd dat vergaderingen niet het alfa en omega zijn, dat er soms beter maar niet vergaderd kan worden en een andere werkvorm moet worden toegepast. 

Vergaderen is vaak niet zo'n heel gezonde activiteit. Alleen al om die reden is matiging aan te bevelen. 

Een goed geleide vergadering en alle moderne synoniemen daarvoor zijn bronnen van vreugde en energie. Slechte geleide vergaderingen zijn de op afstand meest besproken bron van ergernis in de werkomgeving. Om de kwaliteit van de besluitvormende vergaderingen te bevorderen beschikken gemeentes, provincies en het rijk over een professionele griffie.

Het bedrijfsleven kent zo een ondersteunend orgaan niet. In mijn ogen is dat een belangrijk tekort.

Hoe ben ik hierin terecht gekomen?

Allereerst was er mijn beroep als belangenbehartiger dat vereiste dat er werd vergaderd. Tevens vergaderde ik in de avonduren voor de politiek en in sportbesturen. Het politieke bedrijf bestaat voor een groot deel uit vergaderen. Er wordt - als het goed is - geluisterd en op elkaars woorden en non-verbale uitdrukkingen gereageerd. Er wordt kwaliteit toegevoegd aan het systeem.  

De hoofdregels van vergaderingen zijn altijd hetzelfde, maar zonder maatwerk komt u er niet. Ik ken en beheers vrijwel alle denkbare variaties.  

De laatste jaren werd ik veel gevraagd om de hamer of de pen zelf te hanteren. Niet veel voorzitters kunnen volhouden dat mensen blij worden van vergaderingen waaraan hij of zij leiding geeft. Ik doe dat zonder aarzeling. 

Wat heb ik te bieden?

Ik wil mijn ervaringen graag met anderen delen. Goede en slechte. De wereld wordt een stuk leefbaarder als er op een goede manier vergaderd wordt. Er is een een serieuze economische winst aan toe te kennen. En niet te vergeten: werkplezier! 

Vergaderen kunt u niet echt uit een boekje leren. U zult ook veel moeten oefenen. U zult vallen en weer opstaan. Dit alles gaat sneller als er iemand over uw schouder meekijkt, met u reflecteert en u - gevraagd en ongevraagd - persoonlijke terugkoppeling geeft.

Ik kan u van advies dienen. Ik kan workshops en rollenspelen voor u organiseren. Ik kan u helpen bij de voorbereiding en de verslaglegging. U kunt het voorzitterschap of secretariaat desgewenst ook helemaal aan mij overdragen. Ik treed tevens op als onafhankelijk voorzitter, moderator, gespreksleider en spreker. 

Ik ben een voorzitter van het soort dat anderen graag aan het woord laat. Die wil weten wat andere mensen denken, voelen en vinden. Alleen zo bereik je de fundamentele drijfveren van mensen. Alleen op deze manier kom je tot interne cohesie en betere samenwerking. Wie dat 'kunstje' eenmaal beheerst, komt sneller tot besluiten en acties en behaalt ook buiten de vergaderzaal betere resultaten. 

Vlijmen, 30 oktober 2018

Het klein vademecum voor vergaderingen (ppt)

Introductie tot de kunst van het vergaderen

vademecum, maar nu in pdf

Introductie tot de kunst van het vergaderen