Wilt u béter vergaderen?

Samen brengen we ideeën in praktijk.

Wat zijn vergaderingen?

Vergaderingen zijn bijeenkomsten waar mensen gedachten uitwisselen, besluiten nemen en huiswerk verdelen. Vergaderingen zijn een spiegel van de bedrijfscultuur. Ze hebben mij veel geleerd over de besproken onderwerpen en hoe mensen wel of niet met elkaar samenwerken. Ik heb geleerd om draagvlak op te bouwen voor heldere besluiten en om met ingewikkelde vraagstukken om te gaan. Een goed geleide vergadering is een bron van vreugde en energie. Slechte geleide vergaderingen zijn de op afstand meest besproken bron van ergernis in de werkomgeving.

Allereerst was er mijn beroep als belangenbehartiger dat vereiste dat er werd vergaderd. Tevens vergaderde ik in de avonduren voor de politiek en in sportbesturen. Het politieke bedrijf bestaat voor een groot deel uit vergaderen. Er wordt - als het goed is - geluisterd en op elkaar gereageerd. Er wordt kwaliteit toegevoegd aan het systeem. Er wordt progressie behaald. 

Ik leidde kleine werkgroepjes of internationale gremia met tachtig mensen en meer. De hoofdregels zijn altijd hetzelfde, maar zonder maatwerk komt u er niet. Ik ken en beheers vrijwel alle denkbare variaties. Ik ben daarnaast een gewaardeerde schrijver en spreker. 

De laatste jaren werd ik veel gevraagd om de hamer of de pen zelf te hanteren. Niet veel voorzitters kunnen volhouden dat mensen blij worden van vergaderingen waaraan hij of zij leiding geeft. Ik kan dat recht en met bewijzen. 

Ik wil mijn ervaringen graag met anderen delen. De wereld wordt immers een stuk aangenamer als er op een goede manier vergaderd wordt. Er is een een serieuze economische winst aan toe te kennen. En werkplezier!

Vergaderen kunt u niet echt uit een boekje leren. U zult ook moeten oefenen. U zult vallen en weer opstaan. Dit alles gaat veel sneller als er iemand over uw schouder meekijkt, met u reflecteert en u - gevraagd en ongevraagd - persoonlijke terugkoppeling geeft.

Ik kan u van advies dienen. Ik kan workshops en rollenspelen voor u organiseren. Ik kan u helpen bij de voorbereiding en de verslaglegging. U kunt het voorzitterschap of secretariaat desgewenst ook helemaal aan mij overdragen. Ik treed tevens op moderator, gespreksleider en spreker. Er is veel sociaal en economisch voordeel te behalen uit bétere vergaderingen.   

Ik ben in principe een voorzitter van het soort dat anderen graag aan het woord laat. Die wil weten wat andere mensen denken, voelen en vinden. Alleen zo bereik je de fundamentele drijfveren van mensen. Alleen zo kom je tot interne cohesie en betere samenwerking. Wie dat 'kunstje' eenmaal beheerst, behaalt ook buiten de vergaderzaal betere resultaten. 

Vlijmen, 30 oktober 2018

Het klein vademecum voor vergaderingen (ppt)

Introductie tot de kunst van het vergaderen

vademecum, maar nu in pdf

Introductie tot de kunst van het vergaderen