18. jan, 2018

Querdenker

Duitsers hebben soms onvertaalbare woorden. Querdenker is er zo een. Dwarsdenker klinkt precies zoals de vertaling zegt: vooral dwars. Penseur latéral klink mooier, maar is ook niet wat het is. Lateral thinking is het evenmin, maar komt aardig in de buurt.

Ich bin ein Querdenker.

Ja, zoiets zou ik best over mijzelf kunnen zeggen.

In Duitsland is er elk jaar een groot congres van Querdenker. Die hebben een reden van bestaan omdat het creatieve aspect van management in Duitsland slecht ontwikkeld is. En dat zien de managers zelf ook. Querdenker hebben zichzelf verenigd om te voorkomen dat ze als querulanten worden gezien. Een Querdenker is vaak een vrij zwevende intelligent persoon die snel dwarsverbanden kan leggen en parallellen ziet. Micromanagers worden knettergek van dit soort (chaotisch ogende) lui. Anderen koesteren hun methodieken. Querdenker zijn niet a priori goede of slechte mensen. Ze komen goed tot hun recht in een liberale omgeving en gaan ten onder in een strakke, eendimensionale bedrijfscultuur.

Bedrijven die gebruik weten te maken van dwarsdenkers scoren hoog op creativiteit, zelfreflectie, zelfkritiek en tegenmacht. Querdenker zien verbanden die anderen niet zien, trekken soms onwelgevallige conclusies en waaien niet bij de eerste de beste storm om. Ze hebben een sterk intern kompas. Met non-conformisme heeft het allemaal niets te maken. Een dwarsdenker stelt vragen. Vaak vragen die al een keer gesteld zijn, maar soms ook niet. Jonge kinderen hebben door hun nieuwsgierigheid en ongeconditioneerd gedrag vaak trekken van Querdenker. Met de opvoeding wordt het stellen van vragen stellen er langzaam uit geramd. Op school en in het bedrijfsleven gaat het om de juiste antwoorden. Niet om de juiste vragen en zeker niet om de verkeerde vragen.

Duitsland is het land van Dichter und Denker. Denkers heb je er in allerlei soorten: Denker, Nachdenker, Vordenker, Querdenker. Vordenkers zijn in Nederland bijna net zo schaars als Querdenker. Frits Bolkestein was er misschien een. Peter Sloterdijk beslist. Noam Chomsky wellicht. Raymond Aron vermoedelijk. In het land van dominees en kooplui is het niet lekker leven voor Querdenker. Misschien ben ik gewoon in het verkeerde land geboren....